Güzel İşler Dijital Yayıncılık A.Ş.

KURUMSAL KİMLİK TASARIMI

Kurumsal kimlik bir firmanın, kurumun, vakıfın ya da bu tip başka oluşumların hem şirket içinde hem de şirket dışında duruşunu, davranışını, imajını temsil eden kavram, yani şirketin kimliğidir.
Bir başka deyişle kurumsal kimlik firmanın iç ve dış dünyadan görünen yüzüdür. Kurumsal kimlik firmalarda ortaya çıkabilecek olan kimlik kargaşasını yok eder. Aynı zamanda iyi tasarlanmış bir kurumsal kimlik, firmaların müşterilerin ya da hitap edilen kitlenin gözünde prestij kazanmalarını, firmaların saygınlığının artmasını sağlar.Ayrıca, etkili ve akılda kalıcı şekilde oluşturulmuş bu kimlikler firmalar tarafından da özümsendiğinde, müşterilerin gözünde firmalara olan güveni artırarak, firmaların akıllarda daha çok yer etmesine olanak sağlar.
Tasarımda kararlılık;
Uzman kurumsal kimlik tasarımcıları ile çalışın. Tasarım çalışmalarını uzun vadeli yapın. İstikrarlı bir şekilde tasarımlarınıza devam etmeniz marka imajınız için oldukça önemlidir.
Farklı Olun;
Kurumsal kimlik tasarımlarınızı rakiplerinizden farklı yapmak ve yenilikçi bir yaklaşım sergilemek, markanızı pazarda ayrı bir yerde konumlandırmanıza yardımcı olur.
Pazarda en önemli rakip olarak yerinizi alın;
Ustalıkla tasarlanan pazarlama faaliyetleri sizi sektörde önemli bir oyuncu yapar. Yeni bir şirket olsanız bile güçlü bir görsellikle potansiyel müşterilerinize kaliteli bir şirket imajı verebilirsiniz.
Markanızın hatırlanma değeri;
Güçlü ve tutarlı bir kimlik sayesinde, müşterileriniz markanızı hatırlar ve satın almada bu değer önemli bir rol oynar.