Güzel İşler Dijital Yayıncılık A.Ş.

GRAFİK TASARIMI

Bir Grafik Tasarımcısı (Graphics Designer) ne Yapar?
– Tasarımını yapacağı konuda ayrıntılı bilgi edinir, müşterilerle görüşmeler yapar,
– İlgili konuda tek başına veya reklam ajanslarında ekip olarak çalışarak bir kavram ve ana tema oluşturur,
– Konunun gerektirdiği kavramlara uygun görsel düzenlemeler tasarlar,
– Gerektiğinde fotoğraf ve film çekimlerinde, sanat yönetmeni olarak katkıda bulunur, uygulamada estetik düzenlemeleri gerçekleştirir veya denetler,
– Basılacak veya televizyon kanalları ile internette yayımlanacak bir malzemenin tasarımından basım veya yayım aşamasına kadar uzanan tasarım sürecini takip eder, denetler ve sonuçlandırır.